Авторско право

Всички графични изображения и елементи на уеб сайта и други обекти на авторското право, са изключителна собственост на „Fantasmagorix.com".
Потребителите/Посетителите на сайта нямат право да копират, възпроизвеждат или извършват каквито и да било действия, с които биха нарушили
нашето авторско право, без нашето предварителното писмено съгласие. Ние имаме сигурен начин да проследяваме всяко пиратско намерение!
Възложителят придобива авторски права върху изработените в рамките на задачата изображения, както и графичното оформление на представената информация!
Възложителят отговаря за всички претенции на трети страни предявени към информация или изображения в сайта поставени след писменото му одобрение.
Кодирането и логистиката на уеб страниците, са изключителна интелектуална собственост на Изпълнителя, освен ако не са предмет на GPL или друг лиценз за свободно ползване

Бисквитки

Използваме бисквитки или подобни инструменти на нашия уебсайт, единствено и само да следим посещаемостта на нашият сайт и неговото класиране за да можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него .
Това ни дава възможност да видим кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други.
Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите вашият браузър да ги блокира.

Лични Данни

Ние не събираме, не обработваме и не предоставяме данни на трети страни. Нашият сайт не изисква регистрации, пароли и не съхранява данни за вас!
Бъдете сигурни, че вашите И-мейли и други данни, няма да попаднат в агенции за агресивен маркетинг и проучвания, както и за нежелана поща!
Единствените данни, които ни предоставяте са данни, които ще разпространявате общодостъпно чрез вашите рекламни материали, които сме изработили за вас. Можете да създадете буферен и-мейл, който ще разпространявате за вашите кампании!

Ограничение на Отговорността

* Ние не носим отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали поради недостъпност на уеб сайта, от обстоятелства извън нашия контрол.
* Ние не носим отговорност за вреди, причиени от заразяване с вируси или какъвто и да било друг софтуер, който има зловредни свойства, когато предотвратяването е било извън нашия контрол.
* Ние не носим отговорност за печата на вашите рекламни материали. Това друг вид услуга! Не използвайте евтин печат - (там винаги дебне изненада)!
* Ние не носим отговорност за разпространението на вашите данни чрез рекламните материали или страниците, които създаваме за вас. Само вие можете да решите какви данни ще използвате!
* Ние не носим отговорност и нямаме връзки на сайта, които да водят до ресурси, намиращи се на сървъри или облачни структури на трети страни, над които администраторът няма контрол и не носи отговорност.

Право на изтриване

* Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато не са необходими повече за целите, за които са били предоставени,
ако е отпаднало основанието за обработване на личните Ви данни и няма друго законово основание; ако личните Ви данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение.
* Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

Отказ за извършване на поръчка

* При специални обстоятелства, като неверни данни във формата за заявка на поръчка, некоректно отношение от страна на потребителя и други неспоменати, "Fantasmagorix.com“ си запазва правото да отказва изпълнението на поръчката. Потребителят се уведомява за отказа на посочения от него имейл или телефон (след проверка за валиднос) в срок от 1 работен ден след заявяване на поръчката.
* При направена заявка за поръчка и след установен контакт с възложителя, същия ще получи И-мейл за авансово плащане. При неосъществено плащане в рамките на 2 работни дни, поръчката се анулира автоматично.

Искане за възтановяване на средства

Продуктите, които поръчвате, са цифрови стоки и не могат да бъдат „връщани“, така че правото ви на възстановяване на сумата е проектирано с това предвид. Fantasmagorix.com не са задължени да възстановяват суми по правилата в някоя от ситуациите, изброени по-долу.

  • Не го искате, след като сте го изтеглили.
  • Представяли сте си нещо друго.
  • Вие просто променяте решението си.
  • Купихте артикул по погрешка.
  • Нямате достатъчно опит, за да използвате артикула.
  • Твърдите, че имате право на възстановяване на средства, но не предоставяте достатъчно информация защо имате право на възстановяване.

Гаранции, които Fantasmagorix.com прави : Че артикулът е с добро качество и годен за целта, за която се „продава“

Поръчка

* Ако имате колебания относно изборът на подходящ за Вас план се свържете с нас чрез формата за контакти на сайта, преди да поръчате.